[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Австралиски работни визи

Иселенички визи за квалификувани работници во Австралија Целта на миграционата шема за квалификувани работници е да се привлечат високо квалификувани лица да мигрираат во Австралија.   Основни услови Години – морате да имате помалку од 45 години во мо...