[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Мистичната Грузија- која е, каде е, и што се крие таму…

Зошто да се патува во Грузија?   1. Народот: Ние Балканците за себе нескромно тврдиме дека сме љубезни , топли и драги народи. Но народот во Грузија сето тоа го има подигнато на едно повисоко ниво. Онака сирови, крути, архаични и неспособни да се изразуваат на англиски јазик...