[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Австралија ќе издаде над пет милиони визи

Print Friendly, PDF & Email

Австралија ќе издаде над пет милиони визи

Австралија ќе издаде, за прв пат, повеќе од пет милиони визи оваа година, претставувајќи го обемот и големината на политичките предизвици невидени од Втората светска војна, соопшти „The Sydney Morning Herald“.

Растечкиот број студенти, туристи и работници со краткорочни визи значи дека 1,9 милиони странци е веројатно да бидат во земјата во секое време во текот на 2015 година, според Микеле Пезуло, претседател на одделот за имиграција.

Бројот на традиционалните постојани имигранти исто така расте, како за оваа година се очекува да го  надмине сегашниот рекорд од 185 000 од 1969 година.

Тој нагласува дека брзо се дислоцира етничкиот состав на имигрантите – од Европа кон Источна и Јужна Азија.

“Australia is set to issue, for the first time, more than 5 million visas this year, presenting a range and scale of policy challenges not seen since World War II.

Surging numbers of students, tourists and workers on short-term visas mean that as many as 1.9 million foreigners are likely to be in the country at any one time over the course of 2015, according to Michael Pezzullo, Secretary of the Department of Immigration.

The number of traditional permanent migrants is also surging, with this year’s intake likely to surpass the existing record of 185,000, which was set in 1969.”

Thanks to the Sydney Morning Herald for this information.

About the Author