[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Канадска виза најнови измени

Print Friendly, PDF & Email

Почитувани клиенти,

повелете информација за најновите измени при аплицирање за Канадска виза.

Новата услуга со која ќе се земаат биометриски податоци за секоја апликант ќе чини 75 канадски долари по лице, а ќе мора да се закажи термин во виза центарот во Скопје.

Битни информации

 • Важно ажурирање на процесот за биометриска регистрирација, кој стапува на сила од 31 јули 2018 година. Од 31 јули 2018 година можеби ќе треба да ги дадете вашите отпечатоци од прсти и фотографии (биометрика) во Виза Центарот за апликација кога ќе аплицирате за Виза за Привремен Престој, ДОЗВОЛА ЗА СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ, Дозвола за Работа или ПАТНА ИСПРАВА ЗА ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ ако сте државјанин на земја или територија во Европа, Блискиот Исток или Африка, или ако сте државјанин на земја кадешто е веќе потребна биометрија.
  • Апликантите за Виза за Привремен Престој, ДОЗВОЛА ЗА СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ, Дозвола за Работа треба да направат биометриска регистрација еднаш на секои 10 години; а оние кои веќе имаат обезбедено биометриска регистрација исто така имаат корист од оваа иницијатива.
  • Апликантите за ПАТНА ИСПРАВА ЗА ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ треба да направат биометриска регистрација со секоја апликација.
  • Од сите кандидати се бара да ја приложат најновата верзија на формуларите за апликација и соодветната листа за проверка која е достапна на интернет страната на ИРЦЦ.
  • Поднесете ја лично вашата апликација

   Забелешка: Ефикасно, на 31 јули 2018 година можеби ќе треба да ги дадете вашите отпечатоци од прсти и фотографии (биометрика) во Виза Центарот за апликација кога ќе аплицирате за виза за привремен престој студентска или работна дозвола или дозвола за постојан престој ако сте државјанин на земја или територија во Европа, Блискиот Исток или во Африка, или ако сте државјанин на земја која е веќе потребна биометрика.

   Апликантите за студентска дозвола и дозвола за привреме престој треба да направат биометриска регистрација еднаш на секои 10 години;

   • Сепак, апликантите за виза за постојан престој ќе треба да направат биометриска регистрацијасо секоја апликација.
   • Доколку сте аплицирале за студентска или работна виза во минатото и не сте сигурни дека биометриката е обезбедена, ве молиме погледнете ја веб-страницата на IRCC  и дознајте дали вашата биометрија сеуште важи.
   • Погледнете ја веб-страницата на IRCC за листа на земји што бараат виза за привремен престој
   • За целите на биометриското регистрирање, националноста е заснована на националноста што ја пријавивте во прашање број 6 (* државјанство) во образецот за пријавување на ИРЦЦ.
   • Апликантите кои поднеле апликација преку Интернет на ИРЦЦ мора да достават биометриско писмо за да направат биометриска регистрација на своите податоци. За да дознаете повеќе за биометриката посетете ја веб-страницата на IRCC
   • Кандидатите кои аплицираат лично во ВАЦ не треба да достават биометриско писмо за инструкции.
   • Државјани од Европа, Африка и на Блискиот Исток и оние кои се веќе биометриски потребни од Азија и Америка само треба да обезбедат биометрика еднаш на секои 10 години за привремени виза, студентска или работна дозвола. Сепак, овие кандидати за постојан престој ќе треба да направат биометриска регистрација без разлика дали во минатото дале биометрика.

   Чекор 1 :

   Прочитајте ги целосните барања за виза/дозволи на веб-страницата на одделот за Државјанство и Имиграција на Канада (ДИК) и превземете ги соодветните формулари и листи за проверка релевантни со целта на вашата посета.Ве молиме пребарувајте на страницата – Подгответе ја вашата апликација за да ги добиете деталите за визите/дозволите.

   Чекор 2 :

   Пополнете ги формуларите и другите релевантни документи. Формуларите ( вклучувајки ги и листовите со баркодовите) треба да се испринтаат на бела, со силен квалитет, несјајна хартија, и воедно да се кроисти ласерски принтер.

   Доколку не сте во можност да ги обезбедите сите пропратни документи наведени во официјалниот документ лист за проверка на Државјанство и Миграција на Канада, ќе ви биде побарано да пополните и потпишете формулар за ослободување од одговорност и да го приложите со вашата апликација

   Доколку не обезбедите потполнет и потпишан формулар за ослободување од одговорност тоа може да предизвика задоцнување или одбивање на вашата апликација за виза, дозвола или патен документ.

   Ако не сте во состојба да им обезбеди на сите придружни документи на како што е споменато во официјалниот документ КИЦ список, ќе се бара да ги пополните и потпишете формуларот на откажување и прикачете со вашата апликација форма

   Неуспехот да се обезбеди пополнет и потпишан формулар за откажување може да резултира со дополнителни одложувања или одбивање на вашето барање за виза, дозвола или патна исправа.

   Чекор 3 :

   Прочитајте ги правилата за заштита на приватност, пополнете го ЦВАК фомуларот за согласност и прикачете ги на вашата апликација.
   ВАЖНО: Доколку завршениот и потпишан формулар за согласност на ЦВАК не е вклучен во барањето, не би можеле да ви помогнеме, и би биле обврзани да ви го вратиме барањето.

   Чекор 4 :

   Платете ги надоместоците за услугите за виза и биометриски податоци, ако е потребно, врз основа на инструкциите на веб страницата на ДИК

   Ве молиме имајте во предвид дека при поднесувањето на апликацијата преку ЦВАК, лично или преку пошта, трошоците за виза мораат да бидат однапред платени на ЦВАК ( ИОМ)

   Чекор 5 :

   Посетете го локалниот Центар за Апликации за Виза за Канада, донесете го пасошот, фотографии, пополнети формулари и сите придружни документи кои се наведени во листата за проверка и ДИК инструментот и условите за плаќање. Ќе се наплатат предвидените трошоци. Ве молиме осигурајте се да го понесете прифатениот на начинот на плаќање.

   Важно: Ако треба да ги дадете вашите биометриски податоци, ЦВАК ќе ги земе вашите биометриски податоци во исто време кога ќе ја поднесете вашата апликација. Во овој случај НЕ ЈА ПОДНЕСУВАЈТЕ вашата апликација по пошта до ЦВАК.

   Чекор 6 :

   Во моментот кога сте во ЦВАК, платете ги надоместоците за услугите, поднесете целосно барање и земете сметка. Оваа сметка содржи уникатен идентификационен број за следење кој е потребен за следење на напредокот на вашето барање на интернет.

   Важно: Ако треба да обезбедите биометриски податоци, биометрискиот надоместок од 85 CAD (канадски долари) го покрива и ЦВАК надоместокот за апликациониот процес.

   Ако сакате да патувате во Канада за други цели освен бизнис или задоволство, од вас се бара да аплицирате за виза во вистинската категорија, како што се студијата или привремената работа.

   • Посета како туристичка
   • Посетете ги вашите деца или внуци
   • Посета на бизнис
   • Проширете го вашиот престој
   • Патувајте низ Канада без посета
   • Носете соодветна идентификација?
   • Треба помош?
About the Author