[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Работна виза за Австралија

Print Friendly, PDF & Email

Работни Визи

Програмата за Австралиска работна виза е приспособена да ги охрабри поединците со специфични вештини и способности да мигрираат во Австралија, да се подобри економијата во Австралија и работната сила.
Апликантите за работна виза кои се способни да добијат спонзорство преку работодавецот или кои се во можност да обезбедат номинација под една од земјите учеснички, им е даден поголем приоритет.
Постојат 128.550 Австралиски – визи за квалификувани мигранти вклучувајќи спонзорирана од работодавецот, квалификувани – независни и бизнис мигранти.
Работодавците бараат да се спонзорираат или ангажираат странски работници кои можат да се регистрираат во Австралиските Корпоративни емиграциони услуги.

Работните Визи вклучуваат

Австралиска квалификувана независни виза (подкласа 189)

Квалификувана независна виза (подкласа 189) е трајна работна виза за оние кои имаат квалификации и вештини кои се бараат.

Апликантите за Квалификувана независна виза (подкласа 189) треба да се здобијат со најмалку 60 поени (на поени-проценка). Проценката бара кандидатите да бидат под 50-годишна возраст и да бидат во можност да покажат дека поседуваат квалификации или вештини во Листата на Искусните Професии (SOL). Кандидатите за Искусните независни визи (подкласа 189) не бараат спонзорство.


Квалификувани независни Визи за проценка,

Програмата за бесплатна Виза за проценка, овозможува, ако ги исполнувте основните барања, да аплицирате за независна виза за Австралија. Да се осигура дека Вашата оценка Ви дава реални резултати, да се осигура дека информациите кои ги обезбедувате се точни.

Австралиска квалификувана номинирана виза (подкласа 190)

Австралиска квалификувана номинирана виза (подкласа 190) е трајна работна виза за оние кои имаат квалификации и вештини кои се бараат од Австралиската економија, но не можат да одговараат на Преодната оценка.Оваа категорија исто така е отворена за кандидатите кои се во состојба да ја задоволат Переодната оценка, но кои имаат приоритет за обработка која се применува еднаш (држава / територија), спонзорство понудено од страна на учесник држава / територија владина агенција.

Апликантите за Квалификувана номинирана виза (подкласа 190) треба да се здобијат со најмалку 60 поени (на поени-проценка) и да добијат номинација во партиципирањето – од страна на држава или влада. Проценката бара кандидатите да бидат под 50-годишна возраст и да бидат во можност да покажат дека поседуваат квалификации или вештини во Листата на Искусните Професии (SOL).

Работодавците бараат да се спонзорираат или ангажираат странски работници кои можат да се регистрираат во Австралиските Корперативни емиграциони услуги.

Квалификувана номинирана Виза за проценка,

Програмата за бесплатна Виза за проценка, овозможува, ако ги исполнувате основните барања, да аплицирате за Квалификувана номинирана виза за Австралија. Да се осигура дека Вашата оценка Ви дава реални резултати, да се осигура дека информациите кои ги обезбедувате се точни.

Австралиска Регионална Спонзорирана Виза (подкласа 489)

Австралиската Регионална Спонзорирана виза (подкласа 489) е привремена работна виза за оние кои имаат квалификации или вештини, но не можат да одговараат на Преодната оценка.

Апликантите за Квалификувана Регионална Спонзорирана виза (подкласа 489) треба да се здобијат со најмалку 60 поени (на поени-проценка) и треба да добијат спонзорство од роднина или номонација во партиципирањето од страна на држава или влада. Проценката бара кандидатите да бидат под 50-годишна возраст и да бидат во можност да покажат дека поседуваат квалификации или вештини во Листата на Искусните Професии (SOL).

Апликантите за Австралиска Квалификувана Регионална Спонзорирана виза (подкласа 489) треба да бидат спремни да живеат 2 години и да работаат најмалку 12 месеци во одредена регионална област на Австралија. Оваа виза важи за 4 години со можност за постојан престој.

Австралиска виза – Спонзорирана од работодавец

Австралиската виза (ЕС) е виза за постојан престој во странство на работниците кои се спонзорирани од страна на нивните австралиски работодавци. Шемата Работодавец-Номинација е специјално дизајнирана за квалификувана работна сила, за подобрување и задоволување на вистинските недостатоци во Австралија.

Австралиска Виза – 457


Австралиската 457 виза (Виза за Привремен – бизнис престој) е привремена работна виза која им овозможува на работодавците да спонзорираат странски работници, да се пополнат одредени квалификувани позиции. Австралиската 457 виза е најчеста за бизнис спонзорство за странски работници.

Апликантите мора да имаат спонзор-работодавец како дел од процедурата за виза апликација.

457 виза важи за четири (4) години и работното искуство стекнато во Австралија на оваа виза може да доведе до постојан престој или преку спонзорство (од работодавецот) или преку квалификувана емиграциона програма.

Постојат три степени за аплицирање за 457 виза:

 – Спонзориран посетител – Работодавците мора да бараат и да добијат одобрение да спонзорираат и регрутираат работници во странство. Важи 3 години.

  – Работодавците мора да ја номинираат секоја позиција. Номинираните позиции, исто така, треба да се платат со минимум плата и да ги задоволуваат основните барања.

– Апликација за виза – Странските работници, мора да аплицираат за 457 виза – за да влезат и останат во Австралија. Подносителот на барањето треба да поседува вештини, да одговара на номинираната позиција и мора да се понуди вработување, но не помалку од платата што е наведена во номинираната апликација.
Подносителот на барањето исто така треба да задоволи одредени здравствени барања, да се исполнат критериумите на 457 виза
Во случај кога барателот нема спонзор, постои можност да поднесе барање преку Одделот за емиграција и гранична заштита (DIBP) SkillSelect база на податоци. Овој чекор им овозможува на потенцијалните работодавци и на држава/територија владата, да ги имаат дателите за апликантите и понудата за спонзорство.

Австралиска Работна и  Одмор Виза

Апликантите за оваа виза-програма треба да бидат помеѓу 18 и 30 години, да имаат пасош од земја која има реципрочна програма – аранжман со Австралија.

Во оваа програма спаѓаат следниве реципрочни држави: Белгија, Канада, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Хонг Конг, Ирска, Италија, Јапонија, Република Кореа, Малта, Холандија, Норвешка, Шведска, Тајван, Велика Британија.

Кандидатите исто така треба да задоволат одредени здравствени и карактер барања со цел да се задоволат виза – критериумите.
Австралиската работна/одмор виза им овозможува на носителите да го дополнат својот одмор, со случајни краткорочни и секојдневни работи. Оние кои сакаат да патуваат во Австралија првенствено за да работат, треба да им биде дозволено од страна на Австралиската Работна Виза.

Оваа виза е валидна за 12 месеци, од датумот за прв влез во државата и на носителите им е дозволено слободно да патуваат во и надвор од Австралија во предвидениот период.

На носителите на оваа виза им е дозволено да работат 6 месеци или 4 месеци да студираат или посетуваат обука/курс.

Австралиска Работна и Летна Виза

Апликантите за оваа виза-програма треба да бидат помеѓу 18 и 30 години, да имаат пасош од земја која има реципрочна програма – аранжман со Австралија.

Во оваа програма спаѓаат следниве реципрочни држави: Аргентина, Чиле, Индонезија, Малезија, Тајланд, Турција, Америка.

Кандидатите исто така треба да задоволат одредени здравствени и карактер барања со цел да се задоволат виза – критериумите.

Австралиската работна и летна виза им овозможува на носителите да го дополнат својот одмор со случајни краткорочни и секојдневни работи. Оние кои сакаат да патуваат во Австралија првенствено за да работат, треба да им биде дозволено од страна на Австралиската Работна Виза.

Оваа виза е валидна 12 месеци, од датумот за прв влез во државата и на носителите им е дозволено да ја напуштат и повторно да влезат во Австралија, неограничен број пати во текот на предвидениот период.

На носителите на оваа виза им е дозволено да работат 6 месеци или 4 месеци да студираат или посетуваат обука/курс.

About the Author