fbpx

Вила САВАС – Неа Флогита

View on map
Not Rated from 0 review
0/5
100% of guests recommend
Print Friendly, PDF & Email

ВилаСАВАСНеаФлогита2022

Локација: ВилаСАВАСна сама плажа на плоштадот во Неа Флогита во самиот центар.Сместување:Убаво уредени 1/4 дуплекс Апартмани(две спални собии одвоена кујна )Опременост:ТВ,опременакујна,тераса,WI-FI,климауред(вклученвоцената)исопственабања.

Агенцијатанепревземаодговорностзаквалитетотнаинтернетконекцијатавокапацитетите.

ЦЕНОВНИКЗА7НОЌИ

Период

Бр.наноќи

1/4АППдуплекс

28.0504.06

7

205 промо

04.0611.06

7

299€

11.0618.06

7

339€

18.0625.06

7

369€

25.0602.07

7

399€

27.08 –03.09

7

389€

03.09 –10.09

7

319€

10.09 –17.09

7

259€

17.09 –24.09

7

180€

СЕЗОНСКИЦЕНИ/9ноќисоСОПСТВЕН ПРЕВОЗ/

Период

Бр.наноќи

1/4АПП

02.07 –11.07

9

569

11.07 –20.07

9

589

20.07– 29.07.

9

589

29.07 –07.08

9

589

07.08 –16.08

9

589€

16.08 –25.08

9

569

Превозотсе доплаќа

Возрасен: 40 еур повратен / 30еур еден правецДеца од 02-12г.:30еур повратен / 25еур еден правецДецадо2г.: Бесплатно(без седиште).

Задолжителнадоплатазатуристичкатакса0,5пособанаден(сеплаќавообјектот).

ПРЕВОЗ:

Превозот со автобус се извршува до туристичката дестинација, до соодветно место за запирањенаавтобусот споредлокалнитесообраќајниуслови.

Превозот ги симнува патниците на најблиската локација до сместувањето каде може да сепаркира автобус,

Патниците самостојногопренесуваатсвојот багажодместото назапирањедо објектот.

НАПОМЕНА:

 • Воапартманитее дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број накревети),прекудозволениот капацитетможе дасесмести максимумедно детедо5,99

години;

 • Сместувањетово апартманитееево14:00(полокалновреме);

 • Напуштањенаапартманитее во 09:00(по локалновреме);

 • Секојанаправенаштетасе плаќаналице место;

 • Захигиенатаво апартманитевотекотнацелиотпрестојсе грижатгостите;

 • Попустотзаранауплатаважи самозаплаќањево готовоизацелоснауплата.

 • Доколкусеуплататдваилиповеќеаранжмани,одобруваме7% попуст.

 • Зарезервација, задолжителнауплатаод30%аванс,воспротивно резервацијатаеневажечка;

 • Доплатанацелоснатасуманааранжманотминимум15денапредпоаѓање;

 • Задолжителнопатничкоосигурување.

 • Ценитесеизразени воEURводенарскапротиввредност1€=62,ооден.

ПРИГОВОРИИПОПЛАКИ

 • Во случај на неадекватно сместување или било којдруг проблем, се молат патниците затоа веднаш да го известат одговорното лице на рецепцијата . Доколку проблемот не бидерешен,веднаштребазаистиотдасеизвестиОРГАНИЗАТОРОТНАПАТУВАЊЕТОиуплатнотоместокадестесклучилеДоговорзапатување,завременапрвиотденодсместувањетоипочетокотнаовaпрограмa.Напоменувамедекарекламациизакоиагенцијата ќе дознае на последниот ден од престојот или по враќањето на патниците,иститенемадабидатземенивопредвидили разгледани.

 • Организаторотнејацениисправниостнапатнидокументи.

 • Ве молимевослучајнабилокаковинцидент(кражба,тепачка,сообраќајнанезгода),да

сеобратитенанадлежнитеинситуциивоземјатанапрестојот.ОрганизаторотнапатувањетоединственоезадолжендаВипомогнеприпосредувањемеѓувасинадлежнитеинституции.

 • Заситеинформациидадениусно,агенцијатанесносиодговорност.

 • ЦенитеможедасекорегираатспоредОпштитеусловинапатување,авослучајнапроменавокурсотзаразменанавалутиилипроменанатарифатаод давателотнауслуга.

 • СоставенделодоваапрограмасеОпштитеусловинапатувањенаорганизаторотнапатувањето.

 • ЦенитеможедасекорегираатспоредОпштитеусловинапатување,авослучајнапромена во курсот за размена на валути или промена на тарифата од давателот на услуга.Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од овојпрогрампри склучувањенадоговорот запатување.

ВажатопштитеусловизапатувањeнаТ.А.НоаТурсиСКТМ!

View More

Hotel Facilities

Air Conditioning
Internet – Wifi
Kitchen
Yard

Hotel Theme

Автобуски аранжмани
Апартмани-Студиа
Грција
Касандра - Халкидики
Лето 2023
Check In 12:00 pm
Check Out 12:00 pm

Review score

0/5
Not Rated
Based on 0 review

Traveler rating

Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

Summary

Sleep
0 /5
Location
0 /5
Service
0 /5
Clearness
0 /5
Rooms
0 /5
0 review on this Hotel - Showing 1 to 0

Write a review

Rooms

Owner

Aries Travel

Member Since 2019