[email protected] + 389 47 22 41 55 + 389 47 22 41 56 +389 72 22 81 55

Туристичка виза

Print Friendly, PDF & Email

Аплицирање за Британска Виза во Македонија

                                                      Dokumenti za Britanska turisti~ka viza

-Garancija

-Bankoven bilans(od banka za visina na primawata i za{tedevinata)

-Fotokopija od dr`avjanstvo ili Britanski paso{

-Izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo

-Pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (ako ima)

Od podnesitelot:

– Popolneti formulari

– Pasoш + fotokopija (so va`nost kolku {to e i baranata viza)

– 2 fotografii vo boja (paso{ki format na CD i printana)

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2 (da bide navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor

– Potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata)

– Za ucenici i studenti potvrda od u~ili{te/fakultet ili indeks

– Uverenie za semejna sostojba ( vo agencija )

– Uverenie za poseduvan imot (tapii,imoten list,soobrakajni kniшka…)

– Potvrda od banka za zaшtedevina

– Potvrda za neosuduvan

– Ven~anica nova na angliski

– Izvodi na rodeni za maloletni deca

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar)

i visina na primawata

  • za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie

*** Uplata vo agencija za apilacija za viza…187eur

*** formularot se popolnuva on-lajn

  • aplikantite mora liчno da gi dostavat dokumentite vo Skopje

na zaka`aniot termin

*** Site prilo`eni dokumenti treba da bidat prevedeni na angliski

*** za posreduvanje za viza 2500 denari
 

име на странката

About the Author