Дебарските Бањи Цапа се регистрирани како овластена приватна здравствена установа за бањско лекување и физикална терапија, единствена од бањите кои ги исполнува сите услови од страна на Министерството за Здравство. Ние имаме договор и со Фондит за Здравствено Осигурување, и сите осигуреници можат да ги користат улугите на нашите бањи Баниште и Косоврасти (термал), во товар на ФЗО.Дебарските Бањи се препорачуваат за лекување на следните болести:

Заболувања на локомоторен апарат

  • Хронични запаливи ревматични заболувања
  • Хронични ревматични полиартритис
  • Анкилозантен спондилитис
  • Ревматичен артритис
  • Други серонегативни артрити
  • Спондилоартрози
  • Заболување на меките ткива:
  • Периартрити
  • Тендинити
  • Миозити
  • Мускулни атрофии
  • Карпал тунел

Склеродермија

Заболувања на нервниот систем

  • Заболувања на периферен нервен систем
  • Синдром на брахиален плексус
  • Лумбосакралнарадикулопатија
  • Парализа на фациален нерв
  • Полирадикулонеурити
  • Рехабилитација на невролошкиот дефицит после цереброваскуларни инсуити
  • Демијелизирани заболувања (Мултипна склероза)
  • Паркисиова болест
  • Церебрална парализа

Спиноцеребеларна атаксиа (Фриедерихова болест)

Заболувања на гастро-интестиналниот систем

  • Хроничен атрофицен гастритис
  • Гастропуоденален чир (гастродуоденален улцус)
  • Гастро-есофагална регургитација
  • Заболувања на жолчното кесе и жолчните канали (choleythiasis)
  • Запаление на слузницата на дебело црево (Colitis chronica)

Долготраен запек (Опстипација)

Заболувања на респираторниот систем

  • Хроничен бронхитис
  • Бронхиална астма
  • Заболувања на горните дишни патишта:
  • Синуси
  • Ринити
  • Фарингити

Ларингити

Заболувања на уро-гентиналниот систен

  • Хронични запаливи заболувања на бубрезите и бубрезните патишта
  • Песок во бубрезите и мокрачните канали (Nephrolithiasis)
  • Запаливи заболувања на гениталните органи:
  • Вафинитис
  • Цервицитис
  • Ендометритис
  • Овариална инсуфициенција

Примарен и секондарен женски стерилитет

Ендокрини заболувања

Дебелина (Obesitas)
Хиперѕрикемиа

Ортопедски заболувања и состојби после трауми

Рехабилитација после политрауми
Рехабилитација на фрактури
Луксации и сублуксации
Рехабилитација на пост трауматични контрактури
Пред и после оперативни дископатии

Кожни заболувања

Ецземи
Псориазa
Кожни инфекции:
Дерматити
Цанлидиази
Тинеа Версиколор
Херпес Симплекс
Херпес зоостер
Акни