Австралија претставува привлечна дестинација како за туристите, така и за оние кои сакаат да живеат и работат во странство.

Таа може да понуди висок квалитет на живот и ниво на животен стандард благодарение на комбинацијата од нејзината стабилна економија, клима и начинот на живот. Невработеноста во Австралија е многу ниска, но конкуренцијата за достапните позиции е голема. Тоа е и причината поради која не е лесно да се добие австралиска работна виза. Постојат повеќе поткласи на работни визи, а поголемиот дел од нив бара номинација од страна на австралиски работодавач.

На списокот на најплатени работни места во Австралија највисоко се наоѓаат професиите од областа на медицината, но многу добро се платени и работните места од областа на рударството, архитектурата, финансиите и IT.

[the-post-grid id=”16441″ title=”Визи Австралија”]