Print Friendly, PDF & Email

Аплицирање за Британска Виза во Македонија

 

Велика Британија има систем базиран на поени преку кој се одобруваат барањата за виза за одредени категории кандидати.

Како ќе се оценува Вашата апликација?


Вашата апликација за виза ќе се оценува според одредени критериуми како што се:


☑️ Дали можете финансиски да се издржувате
☑️ Кој е Вашиот иден работодавец
☑️Која е Вашата националност
☑️ Вашата возраст
☑️Вашата професија
☑️Вашето образование
☑️Дали имате намера да работите привремено или трајно
☑️Дали имате криминално досие

Dokumenti za Britanska turisti~ka viza

 

-Garancija

-Bankoven bilans (od banka za visina na primawata i za{tedevinata)

-Fotokopija od dr`avjanstvo ili Britanski paso{

-Izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo

-Pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (ako ima)

Od podnesitelot:

– Popolneti formulari

– Pasoш + fotokopija (so va`nost kolku {to e i baranata viza)

– фотографирање при поднесување во Т.Ц. Соравија во канцеларијата

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1/M2 (da bide navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor

– Potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata)

– Za uчenici i studenti potvrda od u~ili{te/fakultet ili indeks

– Uverenie za semejna sostojba ( vo agencija )

– Uverenie za poseduvan imot (tapii,imoten list,soobrakajni kniшka…)

– Potvrda od banka za zaшtedevina

– Ven~anica nova na angliski

– Izvodi na rodeni za maloletni deca

– Лична карта за скенирање во агенција

– Potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar)

i visina na primawata

  • za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie

*** Uplata vo agencija za aplикаcija za viza – 216 eur

*** formularot se popolnuva onlajn

  • aplikantite mora liчno da gi dostavat dokumentite vo Skopje

na zaka`aniot termin

*** Site prilo`eni dokumenti treba da bidat prevedeni na angliski ( 200 denari od dokument)

*** za posreduvaњe za viza 3100 denari