ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА ЈУЖНА КОРЕА

Јужна Кореа е дестинација која е се повеќе посетена, како заради оригиналната кујна, така и заради уникатната култура. Оваа дестинација мами со својата урбана и модерна средина, но и со својата традиција. Позната е по волшебните вкусови кои се направени таму, како и по егзотичната мода која е карактеристична за Јужна Кореа. Нејзината магична култура […]

Read More

Потребни документи за мексиканска туристичка виза

Документи за мексиканска туристичка виза Од апликантот: – пасош -формулар (се пополнува во агенција) -печат од влезот во Србија – слика (4.5 цм х 3.5 цм) без наочари на бела позадина и лицето да зема 80% од сликата – Писмо од работодавецот за редовен работен однос и М1М2 (лицето мора да има работено минимум 1 […]

Read More

Земји за кои не е потрeбна виза за Нов Зеланд

Земји и територии за кои не е потребна виза за Нов Зеланд Имателите на пасоши на некои земји и територии не мора да аплицираат за виза пред да патуваат во Нов Зеланд, но мора да поседуваат NZeTA (Новозеландско електронска виза). Посета на Нов Зеланд Ако планирате да го посетите Нов Зеланд на краток период, мора […]

Read More

Потребни документи за туристичка виза за Нов Зеланд

Документи за туристичка виза за Нов Зеланд Од гаранторот – статутарна декларација – банковен биланс, потврда за примања – фотокопија од новозеландски пасош и државјанство – покана за закажан настан доколку има -извод од матична книга на родените за блиско крвно сродство Од поднесителот: – формулар (се добива во агенција) -пасош – потврда од работа […]

Read More

Потребни документи за ирска туристичка виза

Потребни документи за ирска туристичка виза Од гаранторот -гарантно писмо -банковен биланс -фотокопија од ирско државјанство -изводи од матична книга на родените ако сте во блиско крвно сродство -покана за закажан настан Од поднесителот – пополнети формулари – изјава за патување (во агенција) – 2 фотографии – пасош+фотокопија од пасош – потврда за редовен работен […]

Read More

Потребни документи за туристичка виза за Австралија

За добивање на туристичка (посетител) виза за Австралија е потребно да се исполнуваат одредени услови. Најважно е да се покаже дека апликантото за виза има чесни намери да ја посети Австралија како посетител од најразлични причини и ја напушти Австралија пред истекот на визата. За таа, а во консутација со нашите агенти со долгогодишно искуство […]

Read More

Потребни Документи за Туристичка Виза за Соединетите Американски Држави

Визи за Соединетите Американски Држави Услуги за неимигрантска виза – само со закажување на интервју. Интервјуата се реализираат во претпладневните часови секој понеделник, среда и петок. Македонските државјани треба да имаат неимигрантска виза за да влезат во Соединетите Американски Држави. За да се квалификувате за неимигрантска виза вие треба да му докажете на конзулот дека […]

Read More

Потребни документи за туристичка виза за Канада

Туристичка визa за Канада Канада ги дефинира посетителите како луѓе кои сакаат да влезат во Канада со привремена причина, како туристи, привремени странски работници и интернационални студенти. Сите посетители на канада мора да аплицираат и да добијат туристичка виза од Имиграција Канада, освен ако тие не се граѓани на земјите кои се ослободени од виза. […]

Read More