Print Friendly, PDF & Email

Емиграцијата одигра важна улога во порастот на населението и економскиот развој на Австралија. Првиот рекорд е постигнат пред 50 000 години, кога предците на Австралиските домородци се доселија од островите на Малајскиот Архипелаг и Нова Гвинеја.

Од раните (1600-те години) наваму, сведочат првите крајбрежни доселувања и истражувања од страна на Европејците.Сепак Европскиот траен договор почнува од 1788 со основањето на Британската Кралска колонија на Нов Јужен Велс на 26 Јануари, датум познат како Ден на Австралија‘. По губењето на Соединетите Држави, Британија имаше потреба од нова казнена колонија за релоцирање на осудениците од своите пренатрупани затвори, па така Европскиот договор започна со група од ситни криминалци, второкласни војници и екипаж на морнари.

Околу 160 000 мажи и жени се доселени во Австралија од (1788 се до 1868). Осудениците исто така беа придружувани од слободните мигранти (раните 1790 год.).

Недостатокот на работна сила, пространоста на земјата и желбата за ново богатство –каде основни дејности се: фармерство, рударство и трговија, Австралија ја прават земја на можности. Во 1851 Австралија како домаќин на Златната грозница, води кон огромна експанзија во популацијата, вклучувајќи голем број на доселеници од Британија и Ирска, а помал број на Германци,Кинези..После Федерацијата во 1801, политиката на Белата Австралија беше креирана за да ја прекине емиграцијата на црната раса.

По II Светска Војна, Австралија води масовна емиграциона програма, верувајќи дека, по избегнувањето на Јапонската инвазија, Австралија ќе биде ,,населена или напуштена“.

Ваквиот пораст имаше голем ефект во општеството во Австралија, кое пред војната беше монокултурно, насочено кон внатре и конзервативно.

Во текот на 1970 години, милиони бегалци и мигранти пристиннаа во Австралија, започнувајќи политика на мултикултурализам. Министиретот за eмиграција Ал Грасби беше првиот што го промовира терминот ,,мултикултурализам“, зборувајќи за заслугите на ,,етничкиот плурализам“, така што на секоја етничка група му е дозволено да креира свое културно богатство. Развојот на политиката на Австралискиот мултикултурализам, беше под големо влијание на Galbally Report од 1978 год. кој се однесува на различни прашања за планирање на мултикултурно општество.

Денес, Австралија е една од најголемите мултикултурни нации во светот. Се зборуваат над 200 јазици – англискиот како заеднички јазик.

Како што расте економијата во Австралија, расте и бројот на мигрантите. Постои критериум како основа за три групи на селектирани permanentмигранти:

 • Фамилијарна eмиграција – за роднини

 • Eмиграција – за оние со посебни технички или професионални квалификации или ресурси

 • Хуманитарна eмиграција– прием на бегалци.

За бројот на примени апликанти, за секоја програма, се одлучува со консултации на заедницата.

Визите се бараат за привремен влез, вклучувајќи и квалификувани работници, туристи, студенти.

Најнови вести:

  • Австралија стана домаќин на повеќе од 85 нови граѓани

   На 03 Октомври на еден уникатен настан во Сиднеј, повеќе од 85 луќе од 65 различни држави учествуваа во специјалната церемонија и официјално станаа државјани на Австралија.

  • Осврт на промените на Австралиската влада

   Промените се однесуваат за преименување: од Оддел на Австралиската Eмиграција – во Оддел на Eмиграција и Гранична заштита (DIBP),заедно.

  • Пораст на Австралиските визи за Грците

   Австралија е во постојан пораст на бројот на издадени визи за мигрантите од Грција.