Print Friendly, PDF & Email

За добивање на туристичка (посетител) виза за Австралија е потребно да се исполнуваат одредени услови. Најважно е да се покаже дека апликантото за виза има чесни намери да ја посети Австралија како посетител од најразлични причини и ја напушти Австралија пред истекот на визата. За таа, а во консутација со нашите агенти со долгогодишно искуство ќе ја провериме вашата документација, ја припремаме апликацијата, и ја поднесуваме онлајн.

 

Dokumenti za Avstraliska turisti~ka viza

Od garantorot:

Statutarna deklaracija (vo koja izjavuva deka ]e gi snosi site tro[oci

za Va[iot prestoj tamu i garantira deka ]e ja napu[tite Avstralija pred istekot na vizata)

– dokaz na primawata ili penzija

– fotokopija od Avstralisko dr`avjanstvo ili paso[

– izvodi od mati~na kniga na rodeni ako ste vo srodstvo

– pokana za zaka`ana svadba ili drug povod (dokolku ima)

Od podnesitelot:

– formular 956 A – potpi[an od strankata

– paso[ + li~na karta

– potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2 (da bide navedeno od

koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor

– potvrda za visinata na primawata (za penzioneri prilo`eni ~ekovi od penzijata)

– za u~enici i studenti potvrda od u~ili[te/fakultet ili indeks

– uverenie za semejna sostojba zaverena na notar ( vo agencija )

– uverenie za poseduvan imot (tapii,soobra]ajni kni[ki ….)

– potvrda od banka za za[tedevina

– izvod od transakciona smetka za poslednite 3 meseci

– potvrda za neosuduvan

– ven~anica ( nova ) na angliski

– potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bra~niot drugar)

i visina na primawata

– izvod na rodeni za maloletni deca

– uplata za viza od 120 eur po aplikacija

usluga za posreduvawe i izrabotka na dokumentacija 50 Eur.

***Formularot se popolnuva on-line dokumentite se preveduvaat na angliski jazik (300 den po dokument)