Print Friendly, PDF & Email

Potrebni dokumenti za irska turisti~ka ili biznis viza

Od garantorot:

-garancija

-bankoven bilans (od banka za visina na primanjata i zastedevinata)

-fotokopija od drzavjanstvo ili Britanski pasos

-izvodi od maticna kniga na rodeni ako ste vo srodstvo

-pokana za zakazana svadba ili drug povod (ako ima)

Od podnesitelot:

– popolneti formulari

изјава за патување ( во агенција )

– 2 фотографии

– pasos + fotokopija (so vaznost kolku sto e i baranata viza)

– potvrda od rabota za redoven raboten odnos M1M2 (da bi

e navedeno od koga i na koe rabotno mesto rabotite) i koristewe na platen/neplaten odmor

– potvrda za visinata na primanjata (za penzioneri prilozeni cekovi od penzijata)

– za ucenici i studenti potvrda od uciliste/fakultet ili indeks

– uverenie za semejna sostojba ( vo agencija )

– uverenie za poseduvan imot (tapii,soobrakajni kniшki ….)

– potvrda od banka za zaшtedevina

– potvrda za неосудуван ( osnoven sud )

– vencanica nova na angliski

– izvodi na rodeni za maloletni deca (po moznost internacionalen izvod)

– potvrda od rabota za redoven raboten odnos(od bracniot drugar)

i visina na primawata

– za lica postari od 70 g.-lekarsko uverenie

*** Трошок за испраќање со повратница 11,000 den.

*** Vizata e beсplatna

*** Formularot se popolnuva on-lajn ( dokumentite se preveduvaa na angliski jazik – 2300 ден. По документ )

Aplikantite mora liчno da gi dostavat dokumentite vo Agencija.

*** za posreduvawe za viza 50 Eur

*** napomena: 15 dena za odobruvawe