Хотели Грција online

Read More

Корисни информации

Print Friendly, PDF & Email

Патувањето во странство за остварување на одредени дијагностички и терапевтски процедури, од една во друга земја, поради различни причини се нарекува здравствен туризам. Лицето кое патува за третман се нарекува здравствен турист. Здравствениот туризам не е ограничен само во болниците. Тоа е термин кој може да се користи за секоја институција која нуди третман и велнес терапии.   Здравствениот туризам е поделен на 3 главни категории: Медицински туризам (лекување и хируршки услуги во болници) Термален […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox