Print Friendly, PDF & Email

Ангажирање странски работници во Канада

Квалификувани странски работници имаат право да работат во Канада за одреден временски период во рамките на програмите за покраински номинирани лица или федерална програма за привремени странски работници, ако работодавците можат да докажат дека не можат да најдат соодветни Канаѓани / постојани жители за да ги пополнат работните места.

Dokumenti za rabotna viza za Kanada

* CV – rezime на англиски

* diplomi

*препораки од претходен работодавец

* Цертификати за Англиски / Француски јазик со одреден степен на знаење

* Цертификати за шофер

…………………………………………………………………………….

Ценовник за уплата

Цената за целата постапка изнесува 2,500 Канадски долари

Првата рата се уплаќа во агенција – 250 еур

Полседователно се уплака останатиот износ во наредните месеци

додека трае постапката за виза.

Обврската на агенцијата е да обезбеди работодавец во Канада, со кој во понатамошната постапка барателот на виза и работодавецот контактираат on line na skype.

 

 

Програми за номинирани кандидати откако ќе бидат номинирани од страна на провинција или територија за постојан престој, странски работник кој е вработен или има валидна понуда за работа, и брачниот другар на номинираниот или партнер од партнерско право, имаат право да аплицираат за работна дозвола.

Проценка на влијанието на пазарот на трудот (LMIA)

Пред да ангажираат меѓународен работник, на повеќето работодавци им треба владино овластување што доаѓа преку одобрена апликација за LMIA. ЛМИА ги обработува Канада за вработување и социјален развој (ESDC) што гарантира дека влезот на овие работници нема да има негативно влијание врз канадскиот пазар на труд. Странските државјани вклучени во одобрен LMIA, тогаш можат да аплицираат за работна дозвола. За успешна апликација за LMIA, од суштинско значење е да се докаже дека: странски Потоци на ЛМИА Тек со ниски плати: Се применува кога работодавачот му нуди на работникот плата под провинциската или територијалната просечна час плата. Барања за работодавците: Нудење работа со полно работно време (најмалку 30 часа неделно) Изведување на три различни методи на регрутирање четири последователни недели Нудење на плата еднаква или поголема на час просечна плата за истата работна позиција и работна локација Плаќање превоз за работникот да дојде во Канада и да се врати во земјата на престој на крајот на работниот мандат Да се ​​осигура дека на работникот му е достапно соодветно и достапно домување, а работникот е покриен со здравствено осигурување и безбедносно осигурување на работното место Тек со висока плата: Се применува кога работодавачот му нуди на работникот плата на или над провинциската или територијалната просечна час плата.

Барања за работодавците: Нудење работа со полно работно време (најмалку 30 часа неделно) Изведување на три различни методи на регрутирање четири последователни недели Нудење на плата еднаква или поголема на час просечна плата за истата работна позиција и работна локација Обезбедување дека работникот е покриен со осигурување за безбедност на работното место

Поднесување на план за транзиција

Нашите канадаско им помагаат на работодавците во обезбедувањето точни и целосни информации кога аплицираат за LMIA.