Print Friendly, PDF & Email

Продолжете го вашиот престој во Канада

Нашите партнери во Канада  нудат услуги и помош за оние кандидати кои во моментов се во Канада и избраа да го продолжат својот привремен статус или да останат трајно.

Постојат одредени федерални и покраински категории под кои може да имате право на продолжување или дури и постојан статус. Може да изберете:

Продолжете го престојот: Барајте да го продолжите или промените вашиот привремен статус на работник, студент или посетител без разлика дали ги исполнувате критериумите. или аплицирајте за постојан престој: Оние кои сакаат трајно да останат во Канада можат да аплицираат за постојан престој во рамките на неколку програми и пилоти кои вклучуваат:

Семејна класа, оваа класа дозволува постојан жител или граѓанин на Канада да спонзорира подобно зависно лице, како што е сопруг, заедничко право или брачен партнер и зависни деца или одредени други подобни роднини.

 Програми за номинирани кандидати

Федерални програми за експресен влез

Заштитени лица и конвенциски бегалци

Хуманитарни случаи

Пилот програми за негувателки

Пилот програма  за имиграција во региони за агро-храна

Носител на дозвола за привремен престој