Print Friendly, PDF & Email

Бизнис имиграција за Канада

Без разлика дали ќе изберете да имигрирате во Канада како деловен имигрант или инвеститор, нашите имиграционите услуги  можат да ви помогнат да направите најсоодветен и најуспешен избор од различните провинциски и федерални програми понудени за ИМИГРАЦИЈА ЗА БИЗНИС И ИНВЕСТИЦИЈА.

Овие програми се дизајнирани да го промовираат економскиот развој преку поттикнување на инвестиции, претприемништво и развој на нови вработувања со странски инвестиран капитал, деловна моќ и претприемачки вештини. Овие програми исто така можат да развиваат и прошират односи со растечките пазари и да се поврзат со тие пазари и нивните посебни барања и обичаи.

Нашите претставници му помагаат на деловниот имигрант преку обезбедување помош за канадски бизниси за продажба или инвестирање, како и деловни решенија за промовирање на развој на успешни деловни стратегии.

Канада нуди различни опции за деловни имигранти да влезат во Канада и на федерално и на покраинско ниво. За возврат, на квалификуваниот апликант му се доделува постојан престој во Канада со сите придобивки од животот во оваа прекрасна земја. Нашите канадски партнри  соработуваат со апликантот за поддршка на успешното стекнување и работење на избраниот бизнис.

Покрај Федералните програми, постојат Провинциски програми прилагодени за да ги прилагодат економските и развојните потреби на покраините и очекувањата на деловниот имигрант или инвеститор.

Партнери на канадскитеслужби за имиграција со квалификувани канадски бизниси да обезбедат разновидна листа на канадски бизниси достапни  за продажба или инвестиција за странскиот инвеститор или деловен човек. Ние предлагаме  бизниси што им ги нудиме на нашите клиенти за да обезбедиме квалитет и одржливост.

Контактирајте не за консултации и асистенција.