Print Friendly, PDF & Email

Дозвола за работа во Канада

1 За процесот

-Дозвола за специфична работа од работодавачот (Especific work permit)

Дозвола за специфична работа од работодавачот ви овозможува да работите во Канада во согласност со условите на вашата работна дозвола, како што се:

* Името на конкретниот работодавец за кој можете да работите,колку долго можете да работите, локацијата каде што можете да работите (доколку е применливо).

* Пред да го поднесете вашето барање за дозвола за работа од работодавачот, работодавачот кој сака да ве вработи мора да заврши одредени чекори и да ви даде копија од проценка на влијанието на пазарот на трудот или понуда за број на вработување што треба да ја вклучите во вашата апликација.
-Отворена работна дозвола (Open work permit)

Отворена работна дозвола ви овозможува да работите за кој било работодавец во Канада, освен за оној што:

-E наведен како неподобен на списокот на работодавачи кои не успеале да ги исполнат условите или редовно нуди стриптиз, еротски танц, услуги за придружба или еротски масажи.

Отворена работна дозвола може да добиете само во специфични ситуации.

Може да имате право на отворена работна дозвола ако:
* Cте меѓународен студент кој дипломирал на одредена институција за учење и има право на програма за дозвола за работа по завршувањето на студиите
сте студент кој повеќе не е во можност да ги покрие трошоците за вашите студии.
* Имате дозвола за работа специфична за работодавачот.
*Сте зависен член на семејство на некој што поднел барање за постојан престој
*Сте брачни другари или партнери во обичајното право на квалификуван работник или меѓународен студент
*Сте брачни другари или партнери во обичајното право на апликантот на Пилот програмата за имиграција во Атлантикот
*Сте бегалец, барател на бегалци, заштитено лице или член на нивното семејство
*Сте под неизводлив налог за отстранување носител на привремена дозвола за престој
*Сте млад работник кој учествува во специјални програми

2 Кој може да аплицира?

Постојат специфични барања што треба да ги исполните, во зависност од тоа каде се наоѓате кога аплицирате за вашата работна дозвола.

Но, без оглед каде аплицирате или за кој вид работна дозвола аплицирате, мора да:

*Докажете му на службеник дека ќе ја напуштите Канада кога ќе истече работната дозвола.
*Покажете дека имате доволно пари да се грижите за себе и за членовите на вашето семејство за време на престојот во Канада и да се вратите дома.

*Почитувајте го законот и немате досие за криминална активност (може да ве замолиме да ни дадете полициски сертификат)
*Не претставува опасност за безбедноста на Канада.
*Да биде во добра здравствена состојба и да има лекарски преглед, доколку е потребно.
*Не планира да работи за работодавач наведен со статус „неподобен“ на списокот на работодавачи кои не ги исполниле условите;
*не планира да работи за работодавач кој, редовно, нуди стриптиз, еротски танц, услуги за придружба или еротски масажи; и
*Дајте му на службеникот какви било други документи што ги бараат за да докажат дека можете да влезете во земјата.

Koj може да се пријави:
Секој може да се пријави пред да влезе во Канада. Сепак, може да има услови за визна канцеларија што треба да ги исполните, во зависност од тоа од која земја или територија аплицирате. Бидете сигурни дека ги следите упатствата за тоа како да аплицирате.

Откријте дали можете да имате корист од двонеделното процесирање апликации на Глобалната стратегија за вештини.

3 Како да се аплицира?

Поради COVID-19, повеќето апликанти сега треба да аплицираат преку Интернет за работна дозвола. Одговорете на неколку прашања за да дознаете како да аплицирате.

4 Апликација за работа во Канада – работни дозволи вклучувајќи отворени работни дозволи

Апликации преку Интернет од Северна Македонија

Пред да аплицирате преку Интернет, проверете дали имате:

*Упатството за упатства за пополнување на формуларите скенер или камера
важечка кредитна или дебитна картичка

*Во зависност од вашата ситуација, можеби ќе треба да поднесете Статутарна декларација за заедничко-правна унија [IMM 5409] (PDF, 637 KB)

*Потребна ви е сметка за да аплицирате преку Интернет. Користете го за да ги платите давачките, да го проверите вашиот статус и да ја продолжите дозволата.

-Како ви помага апликацијата преку Интернет

*Без курирски такси или време за испорака по пошта – веднаш ја добиваме вашата апликација.
*Ви помага да бидете сигурни дека вашата апликација е завршена пред да ја доставите.
*Можете брзо да доставите повеќе документи преку Интернет (ако тоа го побараме од вас).
*Добивате новости за статусот на вашата апликација директно на вашата сметка преку Интернет.